Knjige

Prvi roman je autobiografski i nastao je kao posledica mog vantelesnog iskustva koje sam doživela za vreme trajanja operacije pod dejstvom totalne anestezije pre deset godina, od kada počinje moja transformacija i period intenzivnog duhovnog rasta i razvoja. Knjiga će vas navesti na razmišljanje o životu, smrti i životu nakon smrti. O snovima i javi. O zloupotrebi religija i smislu postojanja u materijalnom svetu, uz centralno pitanje da li se rađamo slobodni, a umiremo kao robovi i zbog čega na to pristajemo?

Knjigu možete naručiti ovde!

Drugi roman je, iako pisan u trećem licu, takođe autobiografski. Bavi se vrlo zanimljivom temom – razlikom između srodnih i blizanačkih duša, svrhom i dinamikom odnosa i njegovom ulogom u duhovnom rastu pojedinca. Knjiga će vam otvoriti vrata jednog novog sveta, gurnuti vas van granica poznatog i navesti da zaronite duboko u sebe da biste došli do odgovora na suštinsko pitanje. Da li smo sama ljubav bez potrebe da je tražimo spolja ili je tražeći u drugim ljudima i vezama zagađujemo egom, očekivanjima, potrebama, strahovima i svim onim što ljubav nije? Koliko ljudi zaista voli, a koliko je u zabludi da žive ljubav i da ljubav živi kroz njih?

Knjigu možete naručiti ovde!

Treći roman predstavlja uzbudljiv nastavak romana „Blizanačke duše – putevima koplja i riba”. U njemu možete saznati na koji način se, kroz integraciju ženske i muške energije unutar ljudi, odvija integracija na širem, globalnom nivou, obuhvatajući celokupni biljni, životinjski svet i planetu Zemlju. Da li su Kule bliznakinje (Severna i Južna kula) u Njujorku obrazovale važnu kapiju/portal? Iz kojih je razloga, tog dana, srušena treća kula broj sedam i kako je Kapela Svetog Pavla, na čudesan način, ostala neoštećena? Šta predstavljaju Istočna i Zapadna kapija Beograda, da li postoji dublje značenje ovih događaja i gde se nalazi ključ za spas planete? Zbog čega je ovaj proces važan, kuda nas vodi i ko ima interes da ga zaustavi?

Saznajte iz knjige koju možete naručiti ovde!

Ne osećam da je zasluga za njihov nastanak moja, jer sam bila samo kanal kroz koji je Univerzum izrazio svoju kreativnost putem pisane reči. Zato sam zahvalna našem Izvoru, Majci, Ocu, koji me vodi i daje dovoljno hrabrosti i snage da njegove ideje materijalizujem u opipljivoj formi. Moja jedina zasluga je to što se u svakom trenutku trudim da održim vezu sa svojim srcem i intuicijom. Osim Univerzumu, zahvalna sam i dušama do kojih su knjige došle. Poruke da su uz njih plakale, smejale se i čitale ih iznova utiču da bez sumnje znam i osećam u kom pravcu se svi zajedno krećemo. U pravcu ljubavi i istine, jer smo deo jednog šireg plana, u svakom trenutku uzajamno povezani, umreženi na nekim višim, suptilnijim nivoima, nepojmljivim za naša ovozemaljska čula.

Obasjajte svoj život i živote drugih, sijajte jer je to jedina obaveza koju imamo kao svetlosna bića koja su nakratko svratila na Zemlju da se duhovno uzdignu i postanu bogatija za jedno divno iskustvo i avanturu zvanu život.

O autoru

Rođena u Beogradu 1980. godine, gde je tragajući za istinom i pravdom završila Pravni fakultet. Danas zna da se oni ne nalaze u zakonima koje donose i primenjuju ljudi, već da je pravi putokaz za život u svakom od nas. Ovaj izvor je nezavisan od svakog zakona, a možemo ga zvati Bog, Energija ili Izvor svega. Jedini vodiči do njega su impulsi srca i duše, koji od nas traže samo dve stvari – da budemo slobodni i hrabri kako bismo ostali svoji.