Negujte vašu dušu i ne zapostavljajte je nikad. Verujte joj. Njenom tihom, nenametljivom i uvek prisutnom glasu unutar vas. To ste vi. Činite češće ono što ona oseća da je za vas dobro, a ređe ono što vaš um, iz nekog sebi znanog razloga, smatra da je bolje. Volite sebe i volite druge. Pustite da vas ljubav, čista i bezuslovna, sa kojom ste rođeni, preplavi prema svakom živom biću, prema ljudima, životinjama i biljkama. Da vas preplavi saosećanje i razumevanje umesto osuđivanja, kritikovanja, besa i ljutnje. Počnite da živite potpuno svesni i prisutni, u svakom trenutku ovozemaljskog postojanja. Ne dozvolite da budete pasivni posmatrač u vlastitom životu, verujući da ne možete da promenite okolnosti u kojima se nalazite, jer istina je da jedino vi to možete učiniti. Probudite i osvestite bar jednu uspavanu osobu u okruženju i poboljšan kvalitet njenog života biće vam najveća nagrada. Danas, kada su materijalna dobra i spoljašnja forma, u svakom obliku, precenjeni nad unutrašnjom suštinom, pravi je izazov uzeti učešće u procesu buđenja. U procesu negovanja naše duše i njenog stavljanja u prvi plan. Broj ljudi koji o tome pišu i govore, širom sveta, ukazuje da ovaj proces uveliko traje. Vremenom, dogodiće se čarolija i duša će se preobraziti, a vi ćete doživeti svoje ponovno rođenje. Bićete sposobni da živite u fizičkom svetu, uživajući u svemu što on pruža, istovremeno se ne vezujući ni za šta, jer ćete znati da je sve to, ipak, samo privid. Počećete da cenite svaki sekund svog postojanja, pokušavajući da ga organizujete na najbolji mogući način. Volećete više, potpunije, bezuslovnije. Osuđivaćete manje. Ukazaće se pred vama jedan nov život, neslućenih mogućnosti, oslobođen od straha i negativnih emocija.