– Izbroj, koliko nas ima?
– Ima vas devet.
– Ni to nije slučajno. Simboli i brojevi imaju mnogo veće značenje od onog koje im ljudi pridaju. Ako budeš uspela da zapamtiš delić ovog razgovora, biće dobro za tebe. Brojevi i simboli su putokazi koje koristimo kako bismo vas usmeravali. Koristimo ih da bismo vam pomagali. Sećaš li se pod kojim uslovom?
– Pod uslovom da sami to zatražimo.
– Raduje nas da se još uvek sećaš bitnih detalja. Znači, moraćeš sama da zatražiš. Okreni se sad iza sebe. Da li nas vidiš u sobi?
– Ne vidim vas, kako? U ogledalu ste mi potpuno jasne.
– Seti se dečaka. I on je bio u ogledalu, ali nije bio u tvojoj sobi. To je zbog toga što smo i mi, kao i on, u tebi. Ako nas više ne budeš viđala u ogledalu, nemoj biti tužna i plakati kao što si
plakala za dečakom. Nema potrebe. Ne pričaš sa nama. Pričaš sa sobom kroz nas. Uvek si samo sa sobom, u tebi je sve i to je najveća tajna.
– Uvek sam mislila da postoje dve ja. Ja u ovom svetu i druga ja koja se družila sa vama u vašem svetu. Kada budem ušla u svet odraslih, da li će moja druga ja nestati?
– Neće nestati. Ona će ostati sa nama i pomagaće ti tokom zivota. Pošto će biti bliža nama, imaće znanje i uvid u sve stvari pre tebe. Zbog toga će moći da ti pomaže uz našu pomoć. Ona se zove tvoje Više Ja.