„U toj noći punog krvavog meseca, otvoren je kosmički portal ka Zemlji, kroz koji je bio usmeren veliki priliv energije u svrhu ubrzanog buđenja svetlosnih radnika i aktivacije blizanaca. Ta je informacija, putem nekolicine intuitivnih radnika svetlosti, bila dostupna na mnogim portalima koje ti u to vreme nisi čitala. Vidiš, Jang je to na nivou duše i podsvesno znao, iako ti je tada, …kao i sada, delovao dosta neosvešćeno. Stoga zapamti, duše znaju sve i rade iza scene na realizaciji svog plana.
– To ima smisla. – odgovorila je zamišljeno.
– Ovo su informacije koje treba da zapamtiš i u skladu sa njima da deluješ, kao i da ih prenosiš dalje, jer su važne i za sve svetlosne radnike koji nisu u blizanačkom procesu. Takođe, nikako ne treba shvatiti da su blizanačke duše, na bilo koji način, iznad drugih duša koje imaju misiju na Zemlji. Međutim, kako je sam blizanački proces vrlo izazovan, neophodno je da se bolje informišete kako biste razumeli šta se dešava, jer za kratko vreme morate mnogo da naučite. Strpljenje i ljubav prema sebi su ključni tokom prolaženja kroz proces. Blizanačkom aktivacijom, kao što znaš, gurnuti ste u duhovni svet i preko noći se budite u novoj realnosti. To je vožnja kakvu niste iskusili ranije i u kojoj na početku ne znate kako da se ponašate, jer pokušavate da pronađete rešenje na nivou 3D/ja/uma i naučenih obrazaca ponašanja. Ali tu se nikada ne nalaze odgovori, jer sve što ste do tada naučili posredstvom društvenih konvencija, obrazovanja, škole, crkve, marketinga i ostalog, ne odnosi se i ne može se primeniti na ovo iskustvo. I ne samo to – blizanački proces dovodi do toga da sva ova učenja padnu u vodu, kao i sve što ste mislili da znate. Blizanački plamenovi su lideri u duhovnom smislu, ne u statusnom/ego smislu. To je vrsta službe, sa ciljem da se bude na usluzi planeti Zemlji i ljudima na njoj, kako bi im se pomoglo da pronađu pravu suštinu i sebe i da se njoj vrate.“