– Moj deda je u momentu smrti, na štafelaju, ostavio jednu svoju nedovršenu sliku. To je bila slika Belog anđela. Tada mi to nije ništa značilo, ali sada počinjem da razmišljam o nizu povezanih događaja.

– Stvarno? Sigurno mu se zbog toga slika Belog anđela nalazi i na nadgrobnom spomeniku. – zaključila je Iv, prisećajući se Belog anđela na njegovom mermernom spomeniku.

– Vidiš, nikada nisam obratila pažnju na to, niti sam razmišljala o simbolici i poruci koju Beli anđeo nosi sa sobom. Međutim, danas vidim da je ona vrlo jasna. Pročitala sam da je prvi satelitski prenos video-signala 1962. godine između Evrope i Severne Amerike, među prvim kadrovima preneo i sliku Belog anđela iz Mileševe, kao pozdrav Evropljana Amerikancima. Nešto kasnije, isti signal je poslat u svemir prema mogućim vanzemaljskim oblicima života. Beli anđeo je odabran i za ovu priliku, jer je širom sveta bio prepoznat kao simbol svekolikog mira. Osim što je vezana za „nebesa“ i „onostrano“, freska je izabrana kao najznačajniji komad umetnosti Starog kontinenta, ali i zato što otelovljuje hrišćanske poruke – veru, nadu i ljubav.

– Nisam to znala. – Iv je bila iznenađena.

– Nisam ni ja. Nakon što sam dobila babinu sliku „Vera, Nada, Ljubav”, sada i na ovaj način dolazim do iste poruke. To je poruka koja mi se šalje kroz pretke i neki vid njihove podrške.