Prati tvoj životni tok u skladu sa prirodnim i kosmičkim tokom. Pomeraš granice, putujemo zajedno. Hvala ti.