Ne znam kako, odjednom mi postaje potpuno jasno šta vile rade na tim krugovima i na koji način. U tačno određen čas, određenu dušu spuštaju u predviđeno telo, na predviđeno mesto. Precizno, bez mogućnosti greške. U isto vreme, druge duše uzimaju iz postojećih tela i vraćaju ih iz materijalnog sveta tu, odakle je njihovo putovanje započelo. Čini mi se da sve funkcioniše besprekorno isplanirano, sa razlogom, zarad višeg cilja i svrhe, bez najmanje greške. Sve je u harmoniji. Svako rođenje i svaka smrt. Ne možemo protiv toga. Ne postoji način da se izbegne nečije rođenje i smrt u tačno predviđenom momentu. Određeni su mimo nas u fizičkom svetu.