Žanr

Popularna psihologija / Ezoterija / Autobiografija

Impresum

Naziv knjige 1: PREOBRAŽENJE DUŠE
Ana Čović
Izdavač i urednik: Ana Čović
Lektura i korektura: Predrag Ivanović
Dizajn korica: Isidora Simić i Mirjana Lolić
Prelom: Mirjana Lolić
Štampa: G – graf
Beograd, 2015.
ISBN broj
978-86-918667-0-9

Naziv knjige 2:  BLIZANAČKE DUŠE – PUTEVIMA KOPLJA I RIBA
Ana Čović
Izdavač i urednik: Ana Čović
Lektura i korektura: Predrag Ivanović
Dizajn korica: Mirjana Lolić
Prelom: Mirjana Lolić
Štampa: G – graf
Beograd, 2017.
ISBN broj
978-86-918667-1-6

Naziv knjige 3: VERA, NADA, LJUBAV
Ana Čović
Izdavač i urednik: Ana Čović
Lektura i korektura: Predrag Ivanović
Slika na koricama: Anica Mladenović
Prelom i dizajn: Dejan Ristić
Štampa G-graf, Novi Banovci
Beograd, 2018.
ISBN 978-86-918667-3-0

Izdavač: Autorska izdanja

Nagrade: Hollywood book festival 2015 – Honorable mention in Spiritual category

HOLLYWOOD BOOK FESTIVAL