– Planeta je živi organizam i došla je do tačke u kojoj se i sama budi i prolazi kroz ovaj proces. Njeni polovi se približavaju jedan drugom. Mnogi vaši naučnici su govorili o promeni polariteta Zemlje, u svetlu nekih apokaliptičnih događaja, ne shvatajući pravi značaj procesa i terminologiju, jer su prilikom svojih izučavanja bili potpuno odvojeni od Boga. Nauka daje potpune i istinite odgovore i rezultate samo kada je udružena sa verom i ispravnim poimanjem postanka svega. Zahvaljujući pojedincima koji su to shvatali, Zemlja je doživljavala kvantne skokove u razvoju, u vrlo kratkim vremenskim periodima. Kroz njih su poslata znanja koja su pomogla da danas koristite sva tehnička, tehnološka i komunikaciona sredstva koja poznajete. Takvi ljudi su bili primeri ljudi – sfera ili ljudskih anđela. Njihovo fizičko ja i Više ja su bili, skoro, potpuno integrisani, što im je omogućilo pristup idejama i njihovo materijalizovanje, dok su ta otkrića bila u domenu naučne fantastike za druge ljude. Zahvaljujući jednom od njih, danas vam je poznata naizmenična struja i bežični prenos. Informacije koje su tom čoveku bile dostupne, vama su i danas nezamislive, jer je koristio skoro pun kapacitet svojih talenata i darova. To su anđeli u ljudskom obličju.
– Zanimljivo je sve to i ima smisla. Većina nas, uopšte ne razmišlja o poreklu svih uređaja koje, na dnevnom nivou, koristimo. Pre nego što su nam poslati, kao ideja su morali postojati u nekoj višoj ravni, da bi kroz duhovno oko ljudi – stvaraoca, nadahnutih Božijom inspiracijom, postali vidljivi našim fizičkim očima.