– Bog je beskrajno kreativan i maštovit i kroz vekove je nasao način da, kroz neke ljude, umetnike i naučnike, koji su bili vođeni njegovim duhom i fantastičnom inspiracijom, ostavi budućim generacijama znakove kraj puta, čije će im značenje postepeno otkrivati, u vremenima koja slede i kada bude bio cas. To je sada. Zbog toga smo i mi dobile dozvolu da se aktivno uključimo u predstojeća, izazovna, dešavanja na Zemlji. Osim u tebi, bićemo i oko tebe, kao putokazi. Prepoznaćeš nas u nečijem imenu, umetničkoj slici, skulpturi, pesmi, cvetu ili drvetu. U liku i delu neke osobe, predmetu koji ćeš naći na čudnom mestu ili u čudno vreme. Nekoj “slučajnoj” situaciji koja se ponavlja više puta. Znaš da je “slučajnost” jedan od načina na koji Bog pokušava da vam privuče pažnju i kaže “Ovde sam, probudi se i primeti me!” Religije i verske institucije jesu zloupotrebljene, što će dovesti do toga da će ljudi koji se osećaju “probuđenima” odbaciti stare verske spise, Bibliju, predanja o životu i radu ljudi koji su život posvetili Bogu i zbog toga se slave kao sveci. U jednom momentu, oni će sve to proglasiti beskorisnim. Omalovažiće svu tradiciju i versko nasleđe sakupljano vekovima unazad, što će biti posledica bunta i nezadovoljstva radom onih koji su u “službi Boga”. To je, međutim, vrlo opasno i štetno, jer iako su i delovi Biblije, kroz vekove unazad, a shodno tadašnjim interesima crkvenih poglavara, prepravljani i falsifikovani, ona u sebi sadrži vrhovne mudrosti. Te mudrosti su, često, pogrešno tumačene, jer je Biblija šifrovani putokaz – mapa, za čije je ispravno tumačenje neophodna kombinacija i reči i brojeva poglavlja u poslanicama. To je malo duža priča, koju ćemo ostaviti za neki drugi put. Za sada je važno da zapamtiš da u Bibliji možeš naći važne odgovore. Isto tako, crkveni praznici slave arhanđele i određene duše koje ste prozvali svecima. Oni egzistiraju na višim ravnima i u ovim danima, kada se krećete ka jedinstvu svega i Petoj dimenziji, a u skladu sa Univerzalnim planom, uz odobrenje Tvorca, mogu aktivnije da se uključe u vaš život, da vas vode, pomažu i daju odgovore na pitanja, pod uslovom da im se obratite i zatražite. To su dragocene mogućnosti i darovi koji vam se stavljaju na raspolaganje, ali od većine neće biti prepoznati i iskorišćeni u početnim fazama ovog procesa.Tek ćeš uvideti delić tog savršenstva, jer je njegovo potpuno poimanje, i za nas nemoguće. – zatim joj je prišla prva od njih i pružila joj krst. – Uzmi ga i veruj bezrezervno.
– Čuvaj ga i nadaj se uvek. – reče druga, dok je spuštala sidro pored nje.
– Čuvaj svoju iskru u srcu i ne dozvoli da se ugasi. Neka se rasplamsa svetlost Večnog Plamena, kako bi osvetlio tvoj, puteve drugih i celu planetu. Voli bezuslovno. – završila je treća, dajući joj srce sa plamenom na vrhu.