„Zašto bi neko slikao ovo na pandi?” – razmišljala je dok je posmatrala dva koncentrična kruga, sa istim centrom, koji su bili povezani krstom. Linija koja je predstavljala prečnik većeg kruga, nastavljala se van kružnice. Na nju je bila docrtana poprečna linija sa jasnom namerom crtanja krsta. – „Krugovi se više ne preklapaju kao u simbolu ’Vesica Piscis’. Sada su jedan u drugom, sa zajedničkim centrom. Znamo da u tom simbolu jedan krug prikazuje beskonačnost Boga, a drugi ukrštajući krug naše odvajanje od Njega. Ovo vraćanje ukrštajućeg kruga u unutrašnjost prvog kruga moglo bi da znači vraćanje čoveka Bogu i njegovo potpuno i konačno spajanje sa Njim, na šta jasno ukazuje i krst koji se nadovezuje na krugove. Sve i da je tako, zbog čega panda nosi tu poruku na sebi? Ne razumem.” – pokušavala je da pronikne u dublje značenje svega što se nalazilo tu, pred njom.