Ženski princip, koji je ušao u svoju prirodnu ulogu kreativnog lidera, probudiće u ljudima i celom ovozemaljskom postojanju sve kvalitete i vrline koji su zaboravljeni tokom istorijskog perioda u kome je ženska energija bila anatemisana i prognana kao izuzetno opasna. Postojala je kao svetionik, ali jedva vidljiv, i to samo vrlo pažljivim posmatračima. Ona se sada vraća u svojoj punoj snazi i lepoti. Buđenje izvornog ženskog principa aktivira buđenje izvornog muškog principa koji je, u ovom slučaju, predstavljen crvenim svetlom sa desne kule. Vidiš, plavo i crveno svetlo stoje visoko jedno pored drugog i osvetljavaju nebo i zemlju, onako kako će buđenje izvornog ženskog i muškog principa u svakome od vas da osvetli vašu unutrašnjost/dušu i spoljašnjost/sve i svakog što vas okružuje, na taj način potpuno transformišući Majku Zemlju i život na njoj. Ovo se dogodilo nakon što su ženski i muški princip formirali krug i centrirali se, odnosno usidrili se, na neki način. Klatno na vazi koju si dobila simbolično predstavlja tu ravnotežu, koja je ključ. Na njemu se nalazi srce, jer je u srcu drugi ključ, da li se sećaš tog bitnog dela tajne plana?“