„Nikada ne zaboravite da ste Ratnici Duge – Moja deca, za čije delovanje momenat je sad! Za ovo ste pripremani kroz sva iskustva koja ste prolazili. Zaboravite na opreznost i povremeni stid sa kojim ste o Meni govorili, plašeći se tuđih reakcija. Morate govoriti glasno, da se čujete daleko, bez straha od moguće osude i nerazumevanja kojima možete biti izloženi, jer sa Mnom u sebi ne možete poznavati nikakve strahove. Za njih više nema mesta, a ni vremena. Po cenu svega u fizičkom svetu, po cenu života koji sam vam Ja dao, morate ostati dosledni istini koju ste spoznali u srži sopstvenog bića. Vi ste, u ovim danima, prvi vesnici velikih promena!Putokazi za lepši i humaniji svet. I zato idite, deco Moja, i širite vesti o Mom povratku, koji je vidljiv na svakom koraku – u životinjama i pesmi ptica, u drveću i cveću, u vetru koji me do vas, kroz kosmička mora i planine, nosi. Širite vest kroz pisanu i usmenu reč, kroz ples i slike, kroz melodiju i reči muzike koju ćete stvarati. Kroz živote koje ćete u skladu sa Mnom živeti, pokazujući drugoj deci, koja su u dubokom snu, Moje prisustvo. Podsećajući ih da se na isti način nalazim u njima i da Me mogu otkriti ako Me sa istim žarom potraže – uz pomoć Vere, Nade i Ljubavi. Samo vas one mogu dovesti do Mene i niko više. Oduvek su samo one to i mogle – nikakve verske starešine, samoproklamovani gurui i Veliki majstori širom sveta, koji su pod plaštom svečane odore koju su ogrnuli i titula koje su sebi nadenuli, glumili, i još uvek glume, Moje ovlašćene predstavnike i tumače Moje volje, ne shvatajući ni danas, da sam ih postavio na ta mesta da bih igru učinio zanimljivijom. “