„Nismo se nazivali spasiteljima, jer nismo ni mogli spasiti čovečanstvo. Samo čovečanstvo to može učiniti. Ljudi. Svako za sebe. Mi smo pokušali da otvorimo vrata u slobodu. Morate učiti i informisati se, kako biste shvatili kakvim se mentalnim trikovima služe protiv vas. Ja sam bila sukreator pokreta i ko-manifestator u dovođenju ”kraljevstva” na Zemlju. Nismo stvorili crkvu kakva je danas, niti smo imali sličnu ideju. Crkva vam ne može obezbediti spasenje, njemu možete pristupiti kroz tajnu svetog sjedinjenja muških i ženskih manifestacija Tvorca. Ako bih govorila rečima koje su u upotrebi vekovima unazad, mogla bih vam reći da spas možete pronaći kroz mene, na isti način kako vam crkva prezentira spasenje kroz Isusa. Ali ja vam to neću govoriti. Spas je moguć jedino i isključivo kroz vas, putem dovođenja u ravnotežu oba polariteta. Istina je, mi smo bili avatari baš kao i ti. Kao svako ko je rođen. Shvatili smo svoju odgovornost i obavezu da radimo po božanskom planu koji je trebao osloboditi srca i umove ljudi u ropstvu. Ljudi se ne čine robovima okovima i lancima na telu, već kavezima koji se stavljaju oko uma izvan uma vibracije. Dakle, ako verujete da je Tvorac musko, grešite. On je otac, majka, sin i ćerka, svi od jednakog značaja. Spajanje muškog i ženskog principa vam može omogućiti da svesno osetite svoju povezanost sa Tvorcem svega. Ne govorim ovo da bi se moje ime slavilo i hvalilo, već da bi do vas došla svest o značaju ravnoteže. Bez Boginje i ženstvenosti u svesti čovečanstva nema spasenja ni uskrsnuća. Pakao nije ispod vas, on je u vašem svetu. Isus i ja smo bili povezani uzajamno putem svih čakri, posebno preko srčane čakre. To je bila tako jaka privlačnost, jer smo ispod kože bili jedno. Delili smo jednu dušu.
– Šta znači deliti jednu dušu? Prvi put čujem za to.
– Znači da je između nas postojala savršena rezonanca koja ne može postojati u drugim odnosima. Bili smo blizanačke duše. Kada se ove duše udruže i usklade sa Božijom voljom, čuda se događaju. Njihova snaga sve umnožava. Isto tako, ako nisu usklađeni sa sobom, ako nisu u ravnoteži i dobrom raspoloženju, sve može izmaći kontroli u negativnom pravcu. Zapamti, sve se pojačava. Ako blizanci nisu spremni ili se ne prepoznaju zbog slojeva ega, moraju se prvo preobraziti. Svako od njih mora postati potpun unutar sebe i znati za svoj savez sa Tvorcem – lični odnos sa Majkom i Ocem. Oni moraju poznavati i voleti sebe, usidriti se na neki način, da bi mogli da budu zajedno u vezi“.