Materijalno stvara trenutni privid zadovoljstva, na kratak vremenski period, nakon čega iznova krećemo u potragu za nečim što ne postoji – za materijalnim ispunjenjem. Stavljamo pred sebe nove zahteve i izazove u obliku nove garderobe, nekretnine, kola, promene posla, renoviranja stana, letovanja, zimovanja, sve u nadi da ćemo njihovim realizovanjem ispoljiti, izraziti i potvrditi naše unutrašnje ja. Međutim, to se ne dešava. Većini nije jasno zašto se to ne dešava, ali i pre nego što ostanu u tišini sa sobom, na par trenutaka, u pokušaju da zavire u sebe radi pronalaženja odgovora, svoje nezadovoljstvo zamenjuju novim materijalnim zahtevom i objektom želje. Do sledećeg kruga.
Za sve vreme trajanja ovog neurotično–psihotičnog procesa, naša duša, ono što mi zaista jesmo, duboko pati. Pati odbačena, zapostavljena, gladna onog što joj je neophodno za sreću, rast i napredak do neslućenih granica. Odnosno, bez granica. Gladna naše ljubavi prema njoj, slobode da se izrazi na način za koji oseća da je za nju najbolji. Da, za koji ona oseća, jer ona i zna, nepogrešivo. Nažalost, ljudi je ne slušaju. Ako u nekim momentima pokušaju, ne čuju je od buke i galame roditelja, nastavnika, crkvenih poglavara, političara i svih ostalih kojima su dozvolili da govore i odlučuju u njihovo ime. Šta je prihvatljivo i moralno, a o čemu se ne sme ni razmišljati. Šta im donosi prihvatanje od društva, status i poštovanje, a šta ih šalje u pakao i osudu. Ta mala duša, bezgraničan potencijal energije i svetlosti, provodi dane i noći u tamnici fizičkog tela i ega. Zarobljena i vremenom sasvim zaboravljena, dok se mi vrtimo u krug, prepuštajući se šizofrenom, besmislenom bitisanju. Kazna za svaki ego nastupi pre ili kasnije, u vidu spoznaje da je ceo naš pokušaj okretanja života i življenja suprotno našoj prirodi, prirodi naše duše, bio osuđen na propast. Kada spoznaja nastupi, ili je već kasno da nešto promenimo, ili ne znamo kako to da učinimo. Ostajemo prazni i sivi, upalih obraza, očiju bez žara i lica bez osmeha. Ni nalik osobi koja nas gleda sa fotografija, za koju znamo da smo mi iz mlađih godina