Preobraženje duše

Tag AKTIVACIJA

Aktivacija

„U toj noći punog krvavog meseca, otvoren je kosmički portal ka Zemlji, kroz koji je bio usmeren veliki priliv energije u svrhu ubrzanog buđenja svetlosnih radnika i aktivacije blizanaca. Ta je informacija, putem nekolicine intuitivnih radnika svetlosti, bila dostupna na… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑