Preobraženje duše

Tag ključ

Ključ „u 5D“

Sela je na sedište pored prozora i odjednom čula glas, niotkuda, u sebi, koji je izgovarao samo jednu rečenicu: „Nisi više u 3D, sada si u 5D.” To je nastavilo da se ponavlja neprekidno, narednih minuta, čineći je nervoznom usled… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑