Preobraženje duše

Tag polovi

Integracija polova

– Planeta je živi organizam i došla je do tačke u kojoj se i sama budi i prolazi kroz ovaj proces. Njeni polovi se približavaju jedan drugom. Mnogi vaši naučnici su govorili o promeni polariteta Zemlje, u svetlu nekih apokaliptičnih… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑