Preobraženje duše

Tag Sveto srce

Sveto srce

Zatim je ispred sebe, na pločniku, u gužvi užurbanih koraka mnogobrojnih turista, ugledala nešto sjajno. Prišla je i podigla privezak koji se nalazio ispred nje. U rukama je držala zlatno srce sa plamenom na vrhu. „U blizini Ajfelovog tornja se… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑