Preobraženje duše

Tag Treće koplje

Treće koplje

– Samo za tebe. Treće koplje! – čitala je poruku koja joj je stigla od prijatelja sa kojim je godinu i po dana ranije, neplanirano, putovala u Jerusalim. – Odakle ti ovo koplje? – upitala ga je, iznenađeno posmatrajući sliku… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑