Preobraženje duše

Tag Vaza

Vaza

Jin je nezainteresovano pogledala ka stolu i u sledećoj sekundi je, ne verujući šta vidi na njoj, uzela vazu u ruke, širom otvorenih očiju. Na njoj su dve zelene, simetrične, stabljike formirale pravilan krug, sastavljen od osam cvetova. U sredini… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑