Preobraženje duše

Tag Vesica piscis

Vesica piscis

U svetoj geometriji simbol „Vesica Piscis” predstavlja Svesnost Hrista. Simbol je predstavljen sa dva kruga, istih prečnika, koji se ukrštaju tako da se centar svakog od njih nalazi na periferiji (rubu, kružnici) drugog kruga. Interesantna je sličnost ovog simbola sa… Continue Reading →

© 2022 Ana Čović — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑