– Samo za tebe. Treće koplje! – čitala je poruku koja joj je stigla od prijatelja sa kojim je godinu i po dana ranije, neplanirano, putovala u Jerusalim.

– Odakle ti ovo koplje? – upitala ga je, iznenađeno posmatrajući sliku koplja na displeju telefona.

– Direktno iz Jermenije, iz Vagaršapata. U poslednji čas mi se promenio plan i, umesto u Kinu, došao sam ovde. Naravno, odmah sam se setio tebe i pomislio da treba da ti pošaljem sliku koplja. Prelepo je.

– Jeste. – odgovorila je zbunjeno, primećujući da joj je sliku poslao u 21:12. U sledećem momentu, setila se datuma koji su bili na ugovorima za stan. Ustala je i otvorila orman u kome se nalazila fascikla sa ugovorima. Ponovo, nakon nekoliko meseci, uzela ih je i posmatrala ono što je bilo napisano na njima. „Zaključen dana 11.11.“ Nakon što je spustila prvi ugovor na sto, uzela je drugi u ruke i nastavila da čita: „Zaključen dana 21.12.“ Zatim ga je okrenula i na vrhu početne strane, ponovo, pročitala sledeće: „Šifra: krug. 9900360“. – Šta li sve ovo znači? Koliko neverovatnih podudarnosti. – razmišljala je, pokušavajući da pronađe neko skriveno značenje svega, za koje je, bez sumnje, verovala da postoji.

– Krug se zatvara. – čula je glas pomislivši kako, možda, sama projektuje sve to. – Dobro si čula – krug se zatvara. Jedan ciklus je završen. – ponovo joj se obratio glas. – To je značenje šifre. Takođe, 9900360 predstavlja istu šifru, prevedenu u numerički niz i izraženu brojevima. Sve što postoji, u sebi ima dve energije koje se uzajamno prepliću – Božansku mušku i Božansku žensku energiju. Kada te dve energije dođu do završne faze ciklusa, koju predstavlja broj 9, kao sinteza svih iskustava, počinje njihov povratak u apsolutnu celovitost i zaokruženost, koju predstavlja broj 0. Dve energije, na kraju ciklusa (99), vraćaju se u svoje izvorno jedinstvo (00). Broj 360, simbolično, takođe, predstavlja krug, koji ima 360 stepeni u geometriji.