Jin je nezainteresovano pogledala ka stolu i u sledećoj sekundi je, ne verujući šta vidi na njoj, uzela vazu u ruke, širom otvorenih očiju. Na njoj su dve zelene, simetrične, stabljike formirale pravilan krug, sastavljen od osam cvetova. U sredini kruga se nalazio drugi manji krug, sa istim centrom koji je bio naglašen narandžastom bojom. Sa centra se spuštalo jedno klatno, slično klatnima na starim satovima, na kome je bilo zakačeno srce. Klatno i srce na njemu bili su u savršenom balansu, zaustavljeni u jednoj tački. Ustala je i pogledala ponovo u krošnje kroz prozor, a zatim u vazu. Sličnost je bila očigledna. Dve simetrične stabljike na vazi bile su umanjen prikaz krošnji u njenom dvorištu. Krug na vazi je prikazivao krug koji su formirale dve krošnje, a manji krug sa centrom, na kome je bilo zakačeno klatno, neodoljivo je podsećao na plavu tačku koja je noću svetlela sa leve kule