„Vaša ljudska verovanja, uglavnom, nisu ni blizu istini. Zaboravili ste sve. Sa razlogom. Kada vas spuštamo u novi život, u novu inkarnaciju, znate da vam se sećanje o vašoj prirodi i pravoj istini briše. Drugačije ne biste mogli da prođete, na pravi način, kroz iskustva vama namenjena. Ne biste mogli da sazrevate i rastete na način koji je neophodan. Od momenta rođenja, vaš jedini zadatak je buđenje. Imate zadatak da se probudite i prisetite svega što znate, što je sa svrhom zaboravljeno. Da se osvestite. Da bi se to desilo, potrebno je puno rada i truda. Ponekad mi pomažemo, dajući vam mogućnost uvida, na primer kroz vantelesna iskustva, što je ređe. Češće to činimo kroz neke snove. Međutim problem opet nastupa, jer većina vas u njih ne veruje i ne tumači ih na pravi način. Ne verujete potpuno, bez sumnje. Stalno sumnjate. I kada želimo, teško nam je da dopremo do vas. Toliko ste se poistovetili sa svim materijalnim u tom prividu, toj iluziji koja je stvorena zarad vašeg duhovnog napretka. Radi pročišćenja, u lepim i teškim trenucima, u srećama i tugama. Ako to shvatite i na pravilan način pristupite životu i svemu što on kao takav nosi, rastete, nadograđujete se i penjete na viši nivo na lestvici duhovnog rasta i razvoja. Duša, zahvaljujući doživljenim iskustvima i načinu na koji je kroz njih prolazila, dobija mogućnost da izađe iz kruga rađanja i smrti. Što se pre probudite, osvestite i počnete da živite u skladu sa vašom krajnjom svrhom, veća je mogućnost da brže izađete iz tog kruga. Na kraju, to je ono što svaku dušu, nematerijalni i energetski entitet, može potpuno da ispuni. Trajni povratak u duhovni svet. U svet energije, ljubavi i svetlosti. To je krajnji cilj svih vaših putovanja, krajnji cilj svake duše. Šteta je jedino što toga postanete svesni uglavnom kada umrete, odnosno kada vam fizičko telo propadne. U međuvremenu, između rađanja i fizičke smrti, radite vrlo malo, ili nimalo korisnih stvari.“